Verdens første bærekraftige motorsportsenter?

Dette er et utsagn som forplikter. Men: Det er lite som tilsier at dette ikke er oppnåelig.. Vi vil ha motorsport som kjernevirksomhet, og vil samtidig dedikere oss til å bidra med verdifulle aktiviteter for både miljø og samfunn – alene og i partnerskap med andre. Det er bærekraft.

I tillegg:

  • Designet tar utgangspunkt i FIAs høyeste akkreditteringsnivå, men vi vil gjerne sette ny standard på visse områder.
  • Ambisjonen er å produsere mer energi på anlegget i løpet av levetiden, enn det som blir brukt (detaljer er ikke definert)
  • Vi ønsker et nært samarbeid med FoU-miljøer for å drive innovasjon (f.eks diskuterer vi prosjekter som omhandler mikroplast, gjenbruk av batterier etc)
  • Vi ønsker å bygge et motorsenter med ambisjoner om å ære et naturlig sted for å lansere nye- og miljøvennlige biler/motorsykler for den globale motorindustrien.

Vi ønsker å etablere en organisasjon som har kunnskap- og er i stand til å realisere våre målsetninger

Nordbø bør utredes – vi ser ingen bedre alternativ i- og for Lillesand

Asbjørn Olsen, Tom Eikså og Helene Kvarenes snakker idag i lokalavisen om hvorfor de mener at vi bør fortsette arbeidet med å regulere Nordbø til motorsport. Asbjørn kommenterer også vedtaket i bystyret som han sier seg fornøyd med, og ser frem til arbeidet med ny kommuneplan til høsten. For det finnes ikke noen bedre å lage motorsportbane i Lillesand mener han. Så får kommunens arbeid med kommuneplanen vise hvilke muligheter og begrensninger det finnes, før politikerne vedtar dette endelig.
Mer

Asbjørn Olsen skriver i Lokalavisen – om Motorsportsenteret

Diskusjonen om Motorsportsenter på Nordbø går høyt for tiden. Og det er ikke noen hemmelighet at jeg er sentral i arbeidet med å få realisert dette senteret. Av og til får jeg høre- eller det blir fortalt meg og andre om mine intensjoner og hva dette mulige motorsportsenteret handler om, så det kan nok være på sin plass å fortelle litt om hvorfor jeg stikker hånda ned i dette vepsebordet, for det opplever jeg at dette er av og til. Og jeg mener – hvem har egentlig lyst til å sitte med hånda i et vepsebol i det hele tatt?
Mer

Oppdatering, januar 2019

Det er stille i offentligheten rundt motorsportssenteret. Men det betyr bare at vi jobber med forberedelsene. Lillesand kommune har ikke området (der vi planlegger bane) i noen kommuneplan. Det betyr ar reguleringsprosessen er omfattende. Området er nå et "uregulert, LNF-område". Det er dette administrasjonen i Lillesand kommune vil ha politikerne til å si noe om. Før reguleringsprosessen setter igang.
Mer