Oppdatering, januar 2019

Det er stille i offentligheten rundt motorsportssenteret. Men det betyr bare at vi jobber med forberedelsene. Lillesand kommune har ikke området (der vi planlegger bane) i noen kommuneplan. Det betyr ar reguleringsprosessen er omfattende. Området er nå et "uregulert, LNF-område". Det er dette administrasjonen i Lillesand kommune vil ha politikerne til å si noe om. Før reguleringsprosessen setter igang.

Konkret har følgende skjedd:

  • Cowi og vi har hatt flere møter. Det er gjort avtale om at de skal bistå oss i reguleringsprosessen. Vi har hatt forberedende møte med kommunen og tatt de nødvendige steg for å få satt i gang en reguleringsprosess av LNF-området på Nordbø Gård. Vi har også vurdert og innstilt på mulig vei inn.
  • Lillesand kommunes administrasjon har et ønske om at denne prosessen skal opp politisk før vi setter i gang en full reguleringsprosess (siden dette området ligger utenfor vedtatt kommuneplan). Dette har forsinket prosessen et par mnd, men det må vi bare finne oss i. Administrasjonen ønsker altså en prinsippavgjørelse fra politikerne – på om de ønsker en reguleringsprosess. Planutvalget har møte første uka i februar, kommunestyret i uka deretter. Vi regner jo med at dette går igjennom politisk der (slik at politikerne får et godt grunnlag for å vurdere dette senere), og at vi kan sette i gang full reguleringsprosess.

Skrevet av: Trond Are Gjone

Nordbø bør utredes – vi ser ingen bedre alternativ i- og for Lillesand

Asbjørn Olsen, Tom Eikså og Helene Kvarenes snakker idag i lokalavisen om hvorfor de mener at vi bør fortsette arbeidet med å regulere Nordbø til motorsport. Asbjørn kommenterer også vedtaket i bystyret som han sier seg fornøyd med, og ser frem til arbeidet med ny kommuneplan til høsten. For det finnes ikke noen bedre å lage motorsportbane i Lillesand mener han. Så får kommunens arbeid med kommuneplanen vise hvilke muligheter og begrensninger det finnes, før politikerne vedtar dette endelig.
Mer

Asbjørn Olsen skriver i Lokalavisen – om Motorsportsenteret

Diskusjonen om Motorsportsenter på Nordbø går høyt for tiden. Og det er ikke noen hemmelighet at jeg er sentral i arbeidet med å få realisert dette senteret. Av og til får jeg høre- eller det blir fortalt meg og andre om mine intensjoner og hva dette mulige motorsportsenteret handler om, så det kan nok være på sin plass å fortelle litt om hvorfor jeg stikker hånda ned i dette vepsebordet, for det opplever jeg at dette er av og til. Og jeg mener – hvem har egentlig lyst til å sitte med hånda i et vepsebol i det hele tatt?
Mer