Nordbø bør utredes – vi ser ingen bedre alternativ i- og for Lillesand

Asbjørn Olsen, Tom Eikså og Helene Kvarenes snakker idag i lokalavisen om hvorfor de mener at vi bør fortsette arbeidet med å regulere Nordbø til motorsport. Asbjørn kommenterer også vedtaket i bystyret som han sier seg fornøyd med, og ser frem til arbeidet med ny kommuneplan til høsten. For det finnes ikke noen bedre å lage motorsportbane i Lillesand mener han. Så får kommunens arbeid med kommuneplanen vise hvilke muligheter og begrensninger det finnes, før politikerne vedtar dette endelig.

 

– Vi vurderer ikke bystyrets vedtak til nødvendigvis å bety noen utsettelse i tid. Vi er optimister og ser fram til en grundig vurdering av området, sier  initiativtaker bak det planlagte Lillesand Motorsportsenter, Asbjørn Olsen.

Etter bystyrets vedtak om å stanse detaljreguleringen på Nordbø, og videre be rådmannen fremskynde rulleringen av kommuneplanens arealdel for området, satte arbeidsgruppa bak motorsportsenteret seg ned for å vurdere veien videre.

Fantes det bedre alternativer – og fantes det grunnlag for å fortsette prosessen rundt Nordbø?

Motivasjonen er Lillesand

– Vi mener fremdeles at Nordbø er det best egnede, og i våre øyne også det eneste egnede, stedet for å vurdere en motorsportbane i Lillesand. Min motivasjon har hele tiden vært todelt. Jeg ønsker ikke primært å lage et motorsportsenter – jeg ønsker å lage et motorsportsenter i Lillesand. Og vi opplever det som at politikerne i Lillesand, på generell basis, er positive til å vurdere muligheter for motorsport i kommunen. Derfor kommer vi til å fortsette arbeidet med å få regulert eiendommen til motorsport og næring, samt regulert inn vei fra E18 til Nordbø. Nå blir det nyttig å få eiendommen vurdert i henhold til kommunens krav og ønsker, gjennom en grundig reguleringsprosess, sier Asbjørn Olsen.

Les resten av innlegget i veldagte bilde eller i LillesandsPosten.

Asbjørn Olsen skriver i Lokalavisen – om Motorsportsenteret

Diskusjonen om Motorsportsenter på Nordbø går høyt for tiden. Og det er ikke noen hemmelighet at jeg er sentral i arbeidet med å få realisert dette senteret. Av og til får jeg høre- eller det blir fortalt meg og andre om mine intensjoner og hva dette mulige motorsportsenteret handler om, så det kan nok være på sin plass å fortelle litt om hvorfor jeg stikker hånda ned i dette vepsebordet, for det opplever jeg at dette er av og til. Og jeg mener – hvem har egentlig lyst til å sitte med hånda i et vepsebol i det hele tatt?
Mer

Oppdatering, januar 2019

Det er stille i offentligheten rundt motorsportssenteret. Men det betyr bare at vi jobber med forberedelsene. Lillesand kommune har ikke området (der vi planlegger bane) i noen kommuneplan. Det betyr ar reguleringsprosessen er omfattende. Området er nå et "uregulert, LNF-område". Det er dette administrasjonen i Lillesand kommune vil ha politikerne til å si noe om. Før reguleringsprosessen setter igang.
Mer