Lillesand Motorsportssenter – Norges største og beste motorpark.

Vår målsetning og ambisjon er å tilby trenings- og konkurransearena til alle aktive motoridretter i Norge, samt bane til private klubber og andre uorganiserte motorinteresserte.
Motorinteresserte på Sørlandet er vant til å kjøre langt for å drive sin idrett. Eller de må forholde seg til ugunstige treningstider på de områdene de har til rådighet i nærmiljøet. Innen en times kjøring når vi 250.000 mennesker fra Lillesand. Vi bygger for alle motorinteresserte som ønsker å bidra til beste for «sin idrett».

Vi må ha motoridrettene med på laget. For sammen kan vi bygge de beste banene, og få synergiene ut av samarbeidet mellom idretter.Dette blir det største, felles løftet for motorinteresserte på Sørlandet, ja trolig i Norge – noen sinne.

Nordbø bør utredes – vi ser ingen bedre alternativ i- og for Lillesand

Asbjørn Olsen, Tom Eikså og Helene Kvarenes snakker idag i lokalavisen om hvorfor de mener at vi bør fortsette arbeidet med å regulere Nordbø til motorsport. Asbjørn kommenterer også vedtaket i bystyret som han sier seg fornøyd med, og ser frem til arbeidet med ny kommuneplan til høsten. For det finnes ikke noen bedre å lage motorsportbane i Lillesand mener han. Så får kommunens arbeid med kommuneplanen vise hvilke muligheter og begrensninger det finnes, før politikerne vedtar dette endelig.
Mer

Asbjørn Olsen skriver i Lokalavisen – om Motorsportsenteret

Diskusjonen om Motorsportsenter på Nordbø går høyt for tiden. Og det er ikke noen hemmelighet at jeg er sentral i arbeidet med å få realisert dette senteret. Av og til får jeg høre- eller det blir fortalt meg og andre om mine intensjoner og hva dette mulige motorsportsenteret handler om, så det kan nok være på sin plass å fortelle litt om hvorfor jeg stikker hånda ned i dette vepsebordet, for det opplever jeg at dette er av og til. Og jeg mener – hvem har egentlig lyst til å sitte med hånda i et vepsebol i det hele tatt?
Mer

Oppdatering, januar 2019

Det er stille i offentligheten rundt motorsportssenteret. Men det betyr bare at vi jobber med forberedelsene. Lillesand kommune har ikke området (der vi planlegger bane) i noen kommuneplan. Det betyr ar reguleringsprosessen er omfattende. Området er nå et "uregulert, LNF-område". Det er dette administrasjonen i Lillesand kommune vil ha politikerne til å si noe om. Før reguleringsprosessen setter igang.
Mer