Lillesand Motorsportssenter bygger for fremtiden.

Velkommen til Verdens første grønne motorsportssenter. Vi ønsker å gi tilbud til alle motorinteresserte - idag og i fremtiden.
Lillesand Motorsportssenters målsetning er å være 100% bærekraftig. Vi ønsker å legge til rette for fremtiden, med dagens teknologi.
  • All infrastruktur skal driftes av «ren energi».
    Det vil si at vi bl.a skal legge til rette for vind- og solkraft på anlegget som kan gi energi til bygninger og støttekjøretøy. Vi legger til rette for at støttefunksjoner (biler/transportmiddel) rundt banen skal kjøres med el-motor
  • Vi skal legge til rette for fremtidens elektriske motoridrettsgrener
    Det vil si at vi skal legge til rette for supercharging og tilgang til den nyeste- og nødvendige teknologie for å gjennomføre kommmende «null-utslippskonkurranser»
  • Vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner for internasjonale aktører når det gjelder testing og bruk av kjøretøy som bruker annet enn fossilt brensel (null-utslippskjøretøy)
  • Vi skal ha et aktivt samarbeid med Lillesand Vindkraft AS som eier vindmølleparken på Nordbø.

 

Nordbø bør utredes – vi ser ingen bedre alternativ i- og for Lillesand

Asbjørn Olsen, Tom Eikså og Helene Kvarenes snakker idag i lokalavisen om hvorfor de mener at vi bør fortsette arbeidet med å regulere Nordbø til motorsport. Asbjørn kommenterer også vedtaket i bystyret som han sier seg fornøyd med, og ser frem til arbeidet med ny kommuneplan til høsten. For det finnes ikke noen bedre å lage motorsportbane i Lillesand mener han. Så får kommunens arbeid med kommuneplanen vise hvilke muligheter og begrensninger det finnes, før politikerne vedtar dette endelig.
Mer

Motorsportsenter i Lillesand (innlegg i LillesandsPosten, 28.08.18)

I vår ble det kjent at Nordbø Gård ble gjort tilgjengelig for planlegging av motorsportsenter. Gården er på ca 1.250 mål og ligger mellom Eigeland og Bjelland, på grensen mot Birkenes kommune. Den siste tiden har naboer og andre stilt spørsmålstegn ved den mulige etableringen. Vi vil i det følgende forsøke å informere om planer, hva som er gjort og hva som skal gjøres. Lillesand Vekst arbeider med muligheter for næringsutvikling i Lillesand. I denne saken har vi arbeidet med nettopp dette; potensialet for næringsutvikling.
Mer