Nordbø bør utredes – vi ser ingen bedre alternativ i- og for Lillesand

Asbjørn Olsen, Tom Eikså og Helene Kvarenes snakker idag i lokalavisen om hvorfor de mener at vi bør fortsette arbeidet med å regulere Nordbø til motorsport. Asbjørn kommenterer også vedtaket i bystyret som han sier seg fornøyd med, og ser frem til arbeidet med ny kommuneplan til høsten. For det finnes ikke noen bedre å lage motorsportbane i Lillesand mener han. Så får kommunens arbeid med kommuneplanen vise hvilke muligheter og begrensninger det finnes, før politikerne vedtar dette endelig.
Mer

Begynnelsen

Asbjørn Olsen er engasjert. Da folk kontaktet han for å få lov til å kjøre på bensinstasjonen sin sa han OK. "For de manglet tilbud andre steder". Han kontaktet politiet og skaffet tillatelse. "Det er bedre at det skjer her - i lovlige og trygge former - enn ute på veiene", sa han. Så ballet det på seg. Les mer om Asbjørn og historien bak her (NRK-sak fra 2017):
Mer

Kommersialisering

Fra dag 1 har vi vært klar på hva de to pilarene skal være på motorsportsenteret: Idrettsaktivitet og kommersiell aktivitet.
Mer

Motorsportsenter i Lillesand (innlegg i LillesandsPosten, 28.08.18)

I vår ble det kjent at Nordbø Gård ble gjort tilgjengelig for planlegging av motorsportsenter. Gården er på ca 1.250 mål og ligger mellom Eigeland og Bjelland, på grensen mot Birkenes kommune. Den siste tiden har naboer og andre stilt spørsmålstegn ved den mulige etableringen. Vi vil i det følgende forsøke å informere om planer, hva som er gjort og hva som skal gjøres. Lillesand Vekst arbeider med muligheter for næringsutvikling i Lillesand. I denne saken har vi arbeidet med nettopp dette; potensialet for næringsutvikling.
Mer