Asbjørn Olsen skriver i Lokalavisen – om Motorsportsenteret

Diskusjonen om Motorsportsenter på Nordbø går høyt for tiden. Og det er ikke noen hemmelighet at jeg er sentral i arbeidet med å få realisert dette senteret. Av og til får jeg høre- eller det blir fortalt meg og andre om mine intensjoner og hva dette mulige motorsportsenteret handler om, så det kan nok være på sin plass å fortelle litt om hvorfor jeg stikker hånda ned i dette vepsebordet, for det opplever jeg at dette er av og til. Og jeg mener – hvem har egentlig lyst til å sitte med hånda i et vepsebol i det hele tatt?

Bakgrunn

Av og til spør folk meg om hjelp. Av og til er det organisasjoner. Av og til kommunen. Jeg er heldig som driver en god bedrift med sunn økonomi i Kjøpmannsvik. Det gjør at jeg kan investere, og det gjør at jeg kan bidra. Men jeg kan ikke bidra over alt. Utgangspunktet mitt er at jeg ønsker å bidra til vekst i Lillesand. Det ligger i bunnen. Det tror jeg både kommunen og næringslivet kan være med meg på at har gitt gode synergier.

Nå har jeg et engasjement for å få til en motorsportbane i Lillesand. «Hvor kom det fra?», spør mange meg. Jeg som knapt har kjørt moped i mitt liv. Det vil jeg gjerne fortelle om:

Arbeidet med mulig motorsportsenter gjør jeg først og fremst fordi jeg er lokalpatriot. Det ligger ingen store økonomiske motiver bak et slikt prosjekt. For å si det med en gang: Hadde det vært god økonomi i en ren motorsportbane så hadde det vært flere av dem og det hadde vært bygd for lenge siden. Motivet mitt er rett og slett mitt samfunnsengasjement. Jeg har mulighet til å yte noe til samfunnet og ønsker å legge til rette på måter som dette. At det ble et motorsportanlegg skjedde nærmest ved en tilfeldighet og jo mer jeg tenkte på dette desto større ble gløden i å kunne gjøre noe for mennesker med en spesiell interesse som alltid føler at de blir salderingspost på en politikers- eller byråkrats kontorpult. Det er lite organisert aktivitet for brukerne av en slik bane. Dermed oppstår fort konflikter ute i bygder, i sentrum, langs veier og åpne plasser. Det er for å motvirke disse konfliktene at jeg først fikk tenning på et slikt prosjekt.

YX-stasjonen på Kjerlingland

Etter at jeg bygde YX på Kjerlingland ble området rundt stasjonen et yndet sted for lokale ungdommer med bil. Så yndet at jeg måtte ta en prat med politiet om at de var der, at de fikk lov til å utfolde seg. «Det er bedre at de gjør det hos oss enn på veiene i Høvåg» sa jeg. Politiet var enig, og vi kom til en ordning. Jeg regner med at alle kjenner til mye av det som skjer der oppe. I 2017 arrangerte vi en motorsportsdag på YX. Vi tok litt inngangspenger bl.a for å ha vakthold. For det var begynt å samle seg mange på disse arrangementene. I dårlig vær denne dagen kom 1.800 mennesker. Jeg har fått høre at dette er Lillesands mest besøkte, betalte arrangement så lenge folk kan huske. Jeg var stolt. Folk trivdes.

Vi arrangerer mye gøy på plassen rundt YX på Kjerlingland. På et av disse arrangementene kom en gjeng bort til meg og sa; «Asbjørn – kan ikke du hjelpe oss også? Vi mangler sted å være, og skal vi trene så må vi kjøre i timesvis. Har du plass til oss også?» Vel, siden det var flere som spurte om det samme i tiden som kom tenkte jeg at vi kunne samles Rett og slett for å se om vi har felles interesser. Herfra tok jeg med Lillesand Vekst, for Gjone/organisasjonen jobber med vekst i kommunen, samtidig som han kjenner idrettsmiljøet.

Så jeg inviterte alle som hadde spurt meg til et møte. Det har snart gått to år siden det møtet.

Møtet førte til et ønske om å bygge bane. Og flere kom til. «Alle» motorinteresserte på Sørlandet- hvertfall virket det som – var entusiastiske. «Dette trenger vi» sa de.

Så vi ble enige om å se på mulighetene. Jeg tenkte først på området rundt YX. Det viste seg at dette var vanskelig av mange grunner. Vi tegnet to-tre forskjellige muligheter før vi endte på en mulighet i området nord for Glamslandsvannet, i det gamle steinbruddet. Der kom vi ganske langt i planleggingen, men både lyd fra bane og selve infrastrukturen var ikke optimalt lagt til rette i mine øyne, i tillegg til andre saker som var utenfor min kontroll.

Men så begynte vi å se på mulighetene på Nordbø. En eiendom der det skal fraktes enorme vindmaster inn- og monteres på, med veier tilgjengelig for vedlikehold hele året. Og slik vi opplevde det; i en helt annen «lyd-liga» enn hva vi tidligere har vurdert. Ja, slik vi opplever det; den best egnede plassen i kommunen.

Jeg gjorde etter hvert en avtale med grunneier, og satt i gang en prosess mot kommunen.

Motorinteresserte ungdom – og gjerne voksne – trenger bedre tilbud på Sørlandet. Og sammen med gruppa som jobbet med dette initiativet så vi lenger. Med et anlegg i Lillesand vil det bli så mye større muligheter. Vi er «midt i Agder». Vi kan få til så mye med en bane her. Så mye som gir ringvirkninger til så mange. Til lokalt næringsliv. Til alle som er glade i Lillesand. Ja – jeg forstår det godt når folk sier at dette kan bli «vår dyrepark», slik Dyreparken har vært en kilde til næringsutvikling for Kristiansand kommune.

«Resort Lillesand»

I sommer hadde vi besøk av representanter for et av de store bilmerkene. De bodde i Lillesand mens de var på besøk, vi spiste sammen på Fiskebrygga og vi var sammen i skogen. «Dere har så mye mer her», sa de. Dere har «resortet», Lillesand, med motorsportsbanen rett utenfor døra. Dere vil kunne skape opplevelser for brukerne av dette stedet, på en måte som ingen andre baner i Skandinavia kan. Med måten dere tenker på kan dere drive business – på banen og på Resort Lillesand» At de også sa at de ønsket å lansere sin nye elektiske billinje internasjonalt, her i Lillesand dersom vi fikk anlegget ferdig innen 2021 får vi heller ta som en fjær i hatten. Men det sa oss noe om potensialet for næringsutvikling. Med å utvikle en bane for fremtidens motorsport, bærekraftig på alle måter, også økonomisk.

Jeg sier ikke at dette anlegget MÅ gjennomføres. Men jeg håper at det kan vurderes ordentlig. Jeg har respekt for demokratiet vi er en del av, og jeg har respekt for kommunale prosesser.

Nordbø

Nordbø er ikke regulert inn i noen kommuneplan. Den er del av et såkalt uregulert område, eller et LNF-område (landbruks- natur- og friluftsområde). Vi ønsker å kunne kjøre en fullstendig reguleringsprosess slik at kommunens politikere får det beste- eller mest grundige grunnlaget for å vurdere om Nordbø skal reguleres til dette formålet – eller forbli et LNF-område.

Kommuneplanen

Man blir ofte møtt med, spesielt av politikerne, at man bør få tiltaket godkjent gjennom en kommuneplanprosess. Det får jeg spørsmål om her også – for Nordbø ligger utenfor regulert område. Mitt spørsmål tilbake igjen er da, hvorfor vente på det? Svaret blir gjerne at da kan man se det i en sammenheng med resten av planen. Ja, det forstår jeg når det gjelder boligområder, hytteområder, industri og handel. Når det gjelder et motorsportanlegg som er et helt unikt prosjekt så sliter jeg rett og slett med å se hva man trenger å se dette i sammenheng med. I en prosess med kommuneplanen så er det kommunens administrasjon som utreder konsekvensene. Dette gjøres på et høyst overordnet nivå. Slikt sett ville jeg slippe masse utgifter. Når et prosjekt IKKE ligger i kommuneplanen så følger en såkalt utredningsplikt med. Ikke på nivå med kommuneplanen, men langt dypere og langt mer vidtrekkende. Da må man først innom et planprogram, og der kan politikerne velge og vrake i temaer som skal utredes og på hvilket nivå. Selvsagt innenfor gitte rammer i forskriften om konsekvensutredning. Dermed vil kunnskapsgrunnlaget til politikerne være langt bedre hvis man utredet dette selv etter instruks fra- og i forståelse med den lokale kommuneadministrasjonen og lokale politikere. Da vil man også kunne utrede hele området som er påvirket av et evt motorsenter, og ikke bare det fysiske området, slik at man kan se det i sammenheng med hvilke konsekvenser tiltaket påfører samfunnet.  Uten en kommuneplanprosess så er min klare mening at lokalpolitikerne får et langt bedre og uavhengig beslutningsgrunnlag, og ikke minst langt raskere realisering. Det er dette jeg vil bidra til.

Vi har møtt administrasjonen i kommunen, og vi forstår godt at de må forholde seg til gjeldende kommuneplaner. Derfor legger de fram en negativ innspilling til kommunens politikere. Men det er her jeg altså ber våre politikere: La oss få lov til å gi dere et godt grunnlag for deres valg, ikke si ta stilling uten at dere vet hva dere tar stilling til – annet enn ja- eller nei til motorsportssenter i Lillesand.

Jeg har hele tiden opplevd at det er dette politikerne ønsker når jeg snakker med dem; få et så godt grunnlag som mulig før de avgjør en evt regulering. Og som jeg alltid har forsøkt å etterleve selv; har du gjort en så god jobb som mulig skal du respektere resultatet.

Når vi har fått lov til å gjøre nettopp dette, alle som jobber- og skal jobbe med denne reguleringsprosessen – og gir kommunens politikere all informasjon som de trenger for å gjøre valg, basert på deres vurderinger og overbevisning, så skal vi respektere nettopp denne avgjørelsen.

Men – jeg håper alle forstår at å avbryte dette initiativet før det har kommet særlig informasjon i det hele tatt – er noe jeg virkelig ikke håper at kommunens politikere i det hele tatt vurderer.

Min motivasjon

Og så har jeg lyst til å fortelle litt om min motivasjon for å drive med dette til slutt. Jeg vet at mange lurer på dette. Noen tror at jeg kan tjene godt på å få en motorsportbane til Lillesand. Andre mener vel at jeg er fullstendig sprø. La meg være så ærlig og åpen som jeg alltid forsøker å være, og begynne med å fortelle en historie:

Da kommunen arbeidet hardt med å kjøpe Slåttholmen utenfor Lillesand sentrum for noen år siden, henvendte de seg til staten. De fikk penger av disse. Men det var ikke nok. De henvendte seg til lokale banker og andre. De henvendte seg også til meg. Og jeg ble med på å finansiere denne holmen. Jeg regner med at folk forstår at slikt ikke er noe jeg noen gang kan tjene penger på. Men jeg ser at det er en «samfunnsnytte». At Slåttholmen gjøres tilgjengelig for alle. En kan gjerne si at dette også er en form for dugnad – til samfunnets beste. På samme måte bidrar jeg der jeg kan – med min kunnskap og mine begrensede midler. Den siste tiden har mitt engasjement kanskje synes mest i bygget «Horisonten» på Tingsaker, i kjøpet – og oppussingen av bensinstasjonen i byen og nyåpningen av Fiskebrygga/Fiskemottaket, med restauranten «Hos oss».

Når jeg da går igjennom forretningsmodellen så er det selvsagt at for å sikre prosjektet så må det delvis kommersialisering. Jeg har ikke 5-600 millioner til dette. Det er det det vil koste. Kommersialiseringen skal sikre prosjektet, ikke min lommebok på noen måte.

Ja, jeg ønsker at veien inn til et evt motorsportsenter skal gå over «sykehustomta», inn via avkjørselen ved YX-Stasjonen jeg eier på Kjerlingland, rett nordover og inn på den eksisterende veien mellom Bjelland og Eigeland.. Denne avkjørselen er viktig. Det har først og fremst med logistikk å gjøre. Vi må ha kortest mulig vei for alle – til dette senteret. Derfor er nærhet til e18 viktig.

Idretten- og samfunnet bygger – og bruker

Motorsportsenteret må bygges av idretten, som må eie denne utbyggingen med minst 51% for å kunne søke Tippemidler. Jeg skal bidra så godt jeg kan der, men det er viktig å få fram at motorsportsmiljøet engasjeres her. Og de er virkelig klare.

Når det gjelder driften av anlegget er det en helt annen «skål»: Alle motorsporter som bidrar skal ha sin plass, først og fremst, men hele anlegget skal kunne kommersialiseres, slik man ser på suksessrike sentere rundt i verden. Som f.eks på Nurnburgring i Tyskland.

Hele anlegget ja. Det kan bli som en park der oppe. Med god tilgang for alle som ønsker det. Med muligheter for utvikling. Vi har lyst til å prosjektere skianlegg i fjellet (dersom det ikke kan realiseres i Birkenes eller Sørlandsparken), vi vil legge til rette for at alle som ønsker å ferdes på Nordbø.

Vi er heldige i Lillesand, der vi ligger «midt i Agder». Vi ønsker samlokaliseringer og synergier med politi, brannvesen, glattkjøringsbaner og andre organisasjoner som ser muligheter. Det er gode samtaler på alle nivå, her ser jeg bare muligheter. Men – vi må få konkretisere dette. Vi må få utrede slik at politikerne kan ta stilling på bredest- og best mulig grunnlag.

Vi ønsker en grundig prosess

Vi er klare til å kjøre en god, demokratisk prosess, til beste for politikere og berørte i Lillesand. Så skal vi akseptere resultatet som kommer ut av den prosessen.

Jeg håper med dette at alle i Lillesand forstår mine intensjoner. Jeg skriver ikke dette innlegget som del av en debatt, men for å forklare mitt ståsted – mitt engasjement.

Hilsen Asbjørn.

Nordbø bør utredes – vi ser ingen bedre alternativ i- og for Lillesand

Asbjørn Olsen, Tom Eikså og Helene Kvarenes snakker idag i lokalavisen om hvorfor de mener at vi bør fortsette arbeidet med å regulere Nordbø til motorsport. Asbjørn kommenterer også vedtaket i bystyret som han sier seg fornøyd med, og ser frem til arbeidet med ny kommuneplan til høsten. For det finnes ikke noen bedre å lage motorsportbane i Lillesand mener han. Så får kommunens arbeid med kommuneplanen vise hvilke muligheter og begrensninger det finnes, før politikerne vedtar dette endelig.
Mer

Oppdatering, januar 2019

Det er stille i offentligheten rundt motorsportssenteret. Men det betyr bare at vi jobber med forberedelsene. Lillesand kommune har ikke området (der vi planlegger bane) i noen kommuneplan. Det betyr ar reguleringsprosessen er omfattende. Området er nå et "uregulert, LNF-område". Det er dette administrasjonen i Lillesand kommune vil ha politikerne til å si noe om. Før reguleringsprosessen setter igang.
Mer