Begynnelsen

Asbjørn Olsen er engasjert. Da folk kontaktet han for å få lov til å kjøre på bensinstasjonen sin sa han OK. "For de manglet tilbud andre steder". Han kontaktet politiet og skaffet tillatelse. "Det er bedre at det skjer her - i lovlige og trygge former - enn ute på veiene", sa han. Så ballet det på seg. Les mer om Asbjørn og historien bak her (NRK-sak fra 2017):
Mer

Kommersialisering

Fra dag 1 har vi vært klar på hva de to pilarene skal være på motorsportsenteret: Idrettsaktivitet og kommersiell aktivitet.
Mer